English
English
Russian
French
Chinese
Spanish

Webinar

Znaczenie doboru metody w charakterystyce przewodnictwa cieplnego

Webinarium prowadzone przez Arya Hakimian & Ana Paula de Castilho & Grzegorz Przeliorz

 
 

02 marca 2022r, godzina 14:00

thermal conductivity methods
Ponieważ dostępnych jest wiele technik testowania przewodności cieplnej, wybór właściwego narzędzia ma kluczowe znaczenie dla uzyskania prawidłowych i dokładnych danych. Żadna pojedyncza metoda nie jest odpowiednia dla wszystkich możliwych próbek i zastosowań. Naukowcy i inżynierowie zajmujący się materiałami o ulepszonej przewodności lub izolacji cieplnej, oraz generalnie zarządzaniem ciepłem, muszą zatem zrozumieć mocne i słabe strony dostępnych metod testowych, aby wybrać jedną odpowiednią, którą zastosują do własnych próbek. To seminarium internetowe dotyczy znaczenia wyboru metody w charakterystyce przewodnictwa cieplnego.

Testy przewodnictwa cieplnego w początkach materiałoznawstwa były zdominowane przez pomiary dla stanu ustalonego, które mogły dawać bardzo dokładne dane testowe, ale zazwyczaj wymagały dużych próbek, długiego czasu testów, drobiazgowych działań dotyczących przygotowania próbki i działania sprzętu, oraz dużej wiedzy i umiejętności użytkowników niezbędnych do otrzymywania spójnych wyników testów. Pierwsze techniki dynamiczne, opracowane na początku XX wieku, wykorzystywały proste geometrie testowe liniowego źródła ciepła w nieskończonym medium, aby analiza i walidacja danych była prosta mimo braku nowoczesnych komputerów. Gdy nowoczesne komputery stały się podstawą systemów badawczych, nastąpił znaczny wzrost nowych metodologii dynamicznych, które wykorzystywały bardziej złożone geometrie i analizę danych, aby umożliwić łatwiejsze przygotowanie próbek i obsługę sprzętu. Te nowe metodologie mają mocne i słabe strony, ale generalnie oferują krótszy czas testowania, prostszą obsługę i łatwiejszą konfigurację testów, kosztem bardziej rozbudowanych obliczeń i analizy danych, które w niektórych przypadkach mogą być zautomatyzowane. Podczas gdy nowa technologia oferuje badaczowi o wiele więcej możliwości szybkiego uzyskania danych dobrej jakości, wiele opcji może prowadzić do nieporozumień co do mocnych i słabych stron dostępnych metod, oraz wyboru najlepszej metody w danej sytuacji.

Podczas tego seminarium internetowego przeanalizujemy dostępne metody testowe i skupimy się na kontaktowych metodach dynamicznych, które pozwalają na większą wszechstronność i uzyskiwanie bardziej reprezentatywnych danych. Porównamy powszechnie dostępne dla różnych zastosowań badawczych metody, w tym technikę Modified Transient Plane Source, tradycyjną technikę FLEX Transient  Plane Source „hot disc” oraz technikę Transient Line Source z „sondą igłową”. Zostaną szczegółowo opisane odpowiednie zastosowania każdej metody i zostaną opisane najnowsze badania międzynarodowych instytucji przesuwające granice możliwości pomiaru przewodności cieplnej. Zademonstrujemy przewagi różnych metod, gdy są stosowane prawidłowo i dla właściwej próbki.

 

Submit the form below to access the webinar video:

    Watch here: